NHÀ MÁY MAY MẶC HULIDA

Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hoa Lợi Đạt việt nam (Quảng Ninh)

Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy, tổng diện tích sàn xây dựng là 117 528 m2.

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và PCCC của dự án cho giai đoạn TKCS, giai đoạn BVTC và Giám sát tác giả trong công trình.

Địa điểm xây dựng:Phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Bài viết trước đó TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
Bài viết sau đó NHÀ MÁY SKIOLD NAM VIỆT