Tuyển dụng

Tuyển dụng Công nhân Cơ điện

Thông báo tuyển dụng Công nhân Cơ Điện! Mức lương cao và hấp dẫn theo trình độ năng lực của từng người. Đảm bảo đầy đủ tất cả các chế độ của người lao động về Bảo hiểm, tăng ca, ngày nghỉ lễ tết... đối với Công nhân khi là nhân viên chính thức của Công ty. P/s: Các bạn quan tâm có thể nộp hồ sơ …