TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC DÀNH CHO KỸ SƯ M&E

Tất các các công trình các bạn làm đều có hệ thống PCCC và bạn cần phải nắm được nó.

VNK xin gửi đến bạn bộ Tiêu chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy mới nhất  dành cho Kỹ Sư M&E

  • TCVN 5303 – 1990: An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
  • TCVN 3255 – 1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung
  • TCVN 3254 – 1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung
  • TCVN 4878 – 2009 – ISO: Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Phân Loại Cháy​
 • TCVN 4879 – 1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
 • TCVN 6161 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 7336 – 2003: PCCC Hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 • TCVN 5040 – 1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
 • TCVN 5760 – 1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 6103 – 1996: Phòng cháy, chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói
 • TCVN 7278 – 1:2003: Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy
 • TCVN 7278 – 2:2003
 • TCVN 7278 – 3:2003
 • TCVN 5738 – 2001: Hệ Thống Báo Cháy Tự Động – Yêu Cầu Kỹ Thuật​
 • TCVN 3890 – 2009: Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng