Các dự án Nhà máy, Khu công nghiệp

NHÀ MÁY MAY MẶC HULIDA

NHÀ MÁY MAY MẶC HULIDA

Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hoa Lợi Đạt việt nam (Quảng Ninh) Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy, tổng diện tích sàn xây dựng là 117 528 m2. Thời gian thực hiện: 2019. Công việc đảm nhận: Thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và PCCC của dự án cho giai đoạn TKCS, …

NHÀ MÁY SKIOLD NAM VIỆT

NHÀ MÁY SKIOLD NAM VIỆT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thành Long Thái Nguyên Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy với diện tích sàn xây dựng là 19.664 m2 Thời gian thực hiện: 2019 Công việc đảm nhận: Thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và PCCC của dự án cho giai đoạn TKCS, giai đoạn BVTC …

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN QUẢ VÀ ĐỒ UỐNG NƯỚC HOA QUẢ CÔNG NGHỆ CAO SƠN LA

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN QUẢ VÀ ĐỒ UỐNG NƯỚC HOA QUẢ CÔNG NGHỆ CAO SƠN LA

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Công nghệ cao Sơn La Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy chế biến công nghệ cao, tổng diện tích 5ha. Thời gian thực hiện: 2019. Công việc đảm nhận: Tư vấn thiết kế hạng mục cơ điện Giai đoạn 1 . Địa điểm xây dựng: Xã Lóng Luông - Huyện Vân Hồ …