Công ty Cổ phần Ứng dụng Kỹ thuật VIETMEP giao lưu cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Cetech

Ngày 01.08.2018 Công ty VIETMEP tổ chức giao lưu cùng công ty Cetech nhằm thắt chặt tình cảm, gắn kết đồng nghiệp nâng cao tinh thần sáng tạo của các kỹ sư