BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI

Loại hình và qui mô dự án: Bệnh viện, cải tạo và xây mới Bệnh viện Việt Pháp.

Thời gian thực hiện: 2018.

Công việc đảm nhận: Thi công hệ thống cơ điện MEP.

Địa điểm xây dựng: Số 1, Phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.