TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Chủ đầu tư: Trường đại học Phenikaa

Loại hình và qui mô dự án: Trường Đại học, tổng diện tích sàn xây dựng khối A9-A10 là 55901m2, khối  D4-D5 là  38000m2, khối D6 là 1360m2, khối E là 9250m2.

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống PCCC công trình Khu A9,A10, Khu D4,D5,D6 và Khu đỗ xe cơ khí – E.

Địa điểm xây dựng:Phường Yên Nghĩa và Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.