NHÀ MÁY SKIOLD NAM VIỆT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thành Long Thái Nguyên

Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy với diện tích sàn xây dựng là 19.664 m2

Thời gian thực hiện: 2019

Công việc đảm nhận: Thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và PCCC của dự án cho giai đoạn TKCS, giai đoạn BVTC và Giám sát tác giả trong công trình.

Địa điểm xây dựng: Điềm Thị, Phú Bình, Thái Nguyên