NHÀ MÁY CHẾ BIẾN QUẢ VÀ ĐỒ UỐNG NƯỚC HOA QUẢ CÔNG NGHỆ CAO SƠN LA

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Công nghệ cao Sơn La

Loại hình và qui mô dự án: Nhà máy chế biến công nghệ cao, tổng diện tích 5ha.

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Tư vấn thiết kế hạng mục cơ điện Giai đoạn 1 .

Địa điểm xây dựng: Xã Lóng Luông – Huyện Vân Hồ -Tỉnh Sơn La.