CHUNG CƯ CT2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư HIMLAM BC.

Loại hình và qui mô dự án: Chung cư cao tầng.

Thời gian thực hiện: 2018

Công việc đảm nhận: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện MEP.

Địa điểm xây dựng: Phường Tư Đình, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.