BÃI ĐỖ XE NỔI VINCITY SPORTIA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu  tư kinh doanh phát triển đô thị Tây Hà Nội (Tập đoàn Vingroup)

Loại hình và qui mô dự án: Tâm tâm thương mại, văn phòng và gara nổi, 6 tòa nhà 9, 10 tầng tổng 430.000m2 sàn

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Tư vấn thiết kế hạng mục cơ điện hạng mục Lô F5 – CCTP1.

Địa điểm xây dựng: Xã Tây Mỗ – Đại Mỗ – Thành phố Hà Nội.