TỔ HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN CAO CẤP APEC MANDALA WYNDHAM HUẾ

Chủ đầu tư: Apec Land Huế – Apec Group

Loại hình và qui mô dự án: Trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn cao cấp với  quy mô 7.899 m2

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Thực hiện Lập TKCS, TKKT, TKBVTC các hệ thống cơ điện và PCCC trong và ngoài nhà cho Công trình “Tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn cao cấp Apec Mandala Wyndham Huế”

Địa điểm xây dựng: lô DV1dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1- Khu B Đô thị mới An Vân Dương- Tỉnh Thừa Thiên Huế