KHÁCH SẠN CAO TẦNG BÃI CHÁY

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TLA.

Loại hình và qui mô dự án: Khách sạn cao tầng.

Thời gian thực hiện: 2020.

Công việc đảm nhận: Thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống PCCC của dự án cho giai đoạn TKCS và BVTC.

Địa điểm xây dựng:TP Hạ Long – Quảng Ninh.