BỆNH VIỆN UNG BƯỚU QUỐC TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ y học Việt Nam – Nhật Bản

Loại hình và qui mô dự án: Bệnh viện quốc tế diện tích sàn xây dựng 28.000m2

Thời gian thực hiện: 2019.

Công việc đảm nhận: Tư vấn thiết kế cho hệ thống cơ điện của dự án cho giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công và Giám sát tác giả trong công trình

Địa điểm xây dựng: Khu ngoại Giao đoàn, Xuân La, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bài viết trước đó BÃI ĐỖ XE NỔI VINCITY SPORTIA
Bài viết sau đó KHÁCH SẠN VĨNH BẢO