KHÁCH SẠN VĨNH BẢO

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH – KHÁCH SẠN

Loại hình và qui mô dự án: Khách sạn 1 tầng hầm 20 tầng nổi 15.500m2 sàn

Thời gian thực hiện: 2018.

Công việc đảm nhận: Thiết kế cơ sở các hệ thống PCCC cho dự án

Địa điểm xây dựng: Phú Yên